Odbiór obrączek na 2022 rok !

 

Po odbiór obraczęk zapraszamy na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 12 lutego 2022 roku.

... więcej informacji