PtGrypa

 

Na podstawie rozporządzenia wojewody dotyczących zakazów związanych z Ptasią Grypą na terenie
województwa wielkopolskiego obowiązuje zakaz organizowania giełd i wystaw, związku z czym
giełda wrześniowa w Topoli Osiedle się nie odbędzie!!!