Walne Zebranie

           

            W dniu 13 stycznia 2024 roku o godz. 17:00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Hodowców Kanarków
i Ptaków Egzotycznych „CANARIA” w Ostrowie Wielkopolskim. 
            Na początku Walnego Zebrania przedstawiono porządek obrad na którym ustalono sposób głosowania, wybrano przewodniczącego oraz sekretarza tego zebrania.

Wybrani zostali:
Przewodniczący: Fulczyńska Inez
Sekretarz: Ostenda Jacek

            Potem sprawozdania za 2023 rok przedstawili: Prezes Zarządu, w imieniu skarbnika Vice Przezes oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Prezesowi i Zarządowi SHKiPE „CANARIA” za miniony rok 2023.

            Po zakończeniu Walnego Zebrania zostały poruszone bieżące sprawy. Został przedstawiony także plan finansowy na 2024r oraz ustalono terminarz zebrań na 2024 rok:

Terminy zebrań:

- 16.03.2024r 
- 11.05.2024r
- 15.06.2024r
- 14.09.2024r
- 08.11.-10.11.2024
- 14.12.2024r

              Zakończenie obrad zakończyło się tradycyjnym pozdrowieniem „Cześć Hodowli”.

Joomla Extensions