Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 11 lutego 2023 roku o godz. 17:00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Hodowców Kanarków
i Ptaków Egzotycznych „CANARIA” w Ostrowie Wielkopolskim. Na początku Walnego Zebrania odbyło się sprawdzenie kworum.
Przez nie stawienie się wymaganej liczby członków zebranie zostało przełożone na późniejszy termin, tj. 11.02.2023r godz. 17:15.
Następnie przedstawiono porządek obrad na którym ustalono sposób głosowania, wybrano przewodniczącego oraz sekretarza tego zebrania, jak również wybrano Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków.

Wybrani zostali:
Przewodniczący: Fulczyńska Inez
Sekretarz: Ostenda Jacek
Komisja Skrutacyjna: Chmielewski Gracjan, Wojtasik Zbigniew, Trzcieliński Henryk
Komisja Uchwał i Wniosków: Wojtasiak Karolina, Sworowski Maciej, Antczak Robert

Potem sprawozdania za 2022 rok przedstawili: Prezes Zarządu, Skarbnik oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi SHKiPE „CANARIA” za minioną kadencję. W dalszej kolejności odbyły się wybory Prezesa SHKiPE „CANARIA” , wybory członków Zarządu, wybory członków Komisji Rewizyjnej oraz wybory członków Sądu Koleżeńskiego.

Wybrani zostali:
Prezes SHKiPE Canaria: Kalina Rafał
Vice Prezes: Miśkiewicz Oleg
Skarbnik: Sikora Hubert
Sekretarz: Ostenda Jacek
Administrator strony internetowej: Fulczyńska Inez
Komisja Rewizyjna: Grobelny Dariusz, Dzieweczyński Bogumił, Trzcieliński Henryk
Sąd Koleżeński: Wojtasik Zbigniew, Nowaczyk Tadeusz, Stargraczyński Józef

Po wybraniu nowego prezesa został wybrany również nowy adres siedziby stowarzyszenia:
SHKiPE CANARIA
ul. Topolowa 83
63-400 Ostrów Wielkopolski

Dodatkowym punktem zebrania była dyskusja na temat podwyższenia składek członkowskich – gdzie poddaliśmy temat głosowaniu. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie byli „za” podwyższeniem tej kwoty. Wkrótce potem odbyło się wystąpienie nowego Prezesa, w której podziękował członkom stowarzyszenia za zaufanie i oddanie głosów. Słowa podziękowania zostały również skierowane do poprzedniego prezesa za wieloletnią pracę i zaangażowanie dla stowarzyszenia SHKiPE Canaria wręczając tym samym drobny upominek.

Andrzej Bak również serdecznie podziękował Zarządowi oraz wszystkim Członkom stowarzyszenia za pomoc w kierowaniu Stowarzyszeniem oraz za wspólny wysiłek, który przyczynił się do rozwoju i działalności Stowarzyszenia przez ostatnie dwadzieścia pięć lat w czasie których miał zaszczyt pełnić funkcję Prezesa Stowarzyszenia.

Po przemowie byłego prezesa o godz. 18:40 zakończyły się obrady Walnego Zebrania.

 

 

Joomla Extensions