Zebranie Klubowe

    Dnia 15 kwietnia 2023 roku odbyło się zebranie SHKiPE Canaria w Ostrowie Wielkopolskim.

Prezes Rafał Kalina rozpoczął zebranie tradycyjnym pozdrowieniem "cześć hodowli" oraz ustalił porządek zebrania. Następnie udzielił głosu Vice Prezesowi, który przeczytał i omówił artykuł na temat "Zaburzenia rozwoju ptasich embrionów".

Kolejnym punktem zebrania były sprawy klubowe. Został przedstawiony plan rozbudowy strony internetowej canaria.pl oraz przedstawiono wstępny projekt wizytówek dla członków stowarzyszenia. Ustalono także termin oraz koszt ogniska rodzinnego. Ognisko odbędzie się dnia 17 czerwca 2023 roku w Topoli Osiedle a zapisy wraz wpłatą w wysokości 30zł/os. przyjmuje skarbnik stowarzyszenia - Sikora Hubert.

Poruszono również temat "Kroniki stowarzyszenia" - zostanie zakupiona nowa księga w której dalej będziemy uwieczniać chwilę stowarzyszenia. Jeśli ktoś z naszych hodowców jest chętny do prowadzenia takiej kroniki prosimy o kontakt.

Ole Miśkiewicz również podał 3 terminy zamawiania obrączek w ciągu roku, a są to:

I termin: 28.02.2023

II termin: 31.05.2023

III termin: 30.11.2023


Zebranie zakończyło się tradycyjnym pozdrowieniem "cześć hodowli".

 

 

 

Joomla Extensions