Giełdy - Terminarz

Na podstawie rozporządzenia wojewody dotyczących zakazów związanych z Ptasią Grypą na terenie
województwa wielkopolskiego obowiązuje zakaz organizowania giełd i wystaw, związku z czym
giełdy w Topoli osiedle się nieodbędą do odwołania!!!