Składka Członkowska

  • Składka członkowska za 2023 rok wynosi 50zł.

  • Wszystkich członków stowarzyszenia prosimy o uregulowanie płatności najpóźniej do 30 kwietnia 2023 roku.  • WPŁATY:
    • przyjmuje osobiście skarbnik stowarzyszenia - Sikora Hubert tel. 518 978 251

           lub

    • za pomocą przelewu na konto bankowe stowarzyszenia SHKiPE CANARIA:


Tytuł przelewu:
Składka członkowska za rok (podać rok za jaki dokonujemy płatności) oraz nazwisko i imię hodowcy

Numer rachunku bankowego:
mBank 17 1140 2004 0000 3102 8338 4829