HISTORIA

1921 - 2023 HISTORIA

Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotyczny
"CANARIA"
w Ostrowie Wielkopolskim

Historię związku na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego liczymy od 8 grudnia 1921 r. W dniu tym powstało bowiem w naszym mieście Towarzystwo Hodowców Kanarków chociaż hodowlą tych ptaków zajmowano się znacznie wcześniej. Jako pierwszy kanarki do Ostrowa przywiózł z Westwalii w Niemczech i rozpoczął ich hodowlę w 1904 roku kolega Władysław Walczak,późniejszy wieloletni prezes związku. W roku 1921 grono miłośników tych ptaków w ilości 8 osób zdecydowało się utworzyć Towarzystwo Hodowców Kanarków. Już trzy lata później w 1924 roku zorganizowano pierwszy konkurs śpiewu kanarka. W tym samym roku Ostrowscy hodowcy postanowili przystąpić do Centralnego Związku Kanarczarskiego w Warszawie, jednocześnie przyjmując nazwę: "Towarzystwo HodowliKanarków i Ochrony Ptaków Leśnych "KANARIA" w Ostrowie Wlkp". W roku 1926 członkowie Towarzystwa po raz pierwszy wzięli udział w mistrzostwach Polski, zorganizowanych w Królewskiej Hucie przez Centralny Związek Kanarczarski w Warszawie. W konkursie tym kolekcja pana Kaźmierczaka zajęła pierwsze miejsce zdobywając tytuł mistrza Polski na rok 1926. W roku 1928 siedzibę Centralnego Związku Kanarczarskiego przeniesiono z Warszawy do Poznania. Towarzystwo otrzymało wówczas w prezencie pierwszą pieczątkę od kolegów z Poznania z nazwą "CANARIA" na znak braterstwa z bratnim Związkiem w Poznaniu.Stąd właśnie do dzisiaj nazwy naszych związków są prawie identyczne. Ostrowskie stowarzyszenie nosi w nazwie "CANARIA", natomiast związek w Poznaniu "CANARIA"02, jako że powstał w 1902 roku. W roku 1937 zorganizowano okręgową wystawę połączoną z konkursem śpiewu kanarków o mistrzostwo Wielkopolski.

 

 

Zgodna praca członków pomogła zarządowi w zorganizowaniu wspomnianej imprezy,która budziła podziw zarówno zwiedzających jak i biorących udział w konkursie. Po tak udanej imprezie lokalnej przeszedł czas na podwyższenie poprzeczki.W roku 1938 Zarząd Główny przydzielił Towarzystwu Ostrowskiemu organizację wszechpolskiej wystawy kanarków z konkursem śpiewu o mistrzostwo Polski. Niestety przyszedł 1 września 1939 roku. Wojna, która swą pożogą objęła cały świat nie oszczędziła również naszego szlachetnego hobby. Zniszczony został cały dorobek hodowlany. Los obozów koncentracyjnych i wysiedleń nie oszczędził również naszych członków.Pozostali tu na miejscu członkowie odwiedzali się wzajemnie i nie zważając na niepewne jutro kontynuowali w miarę skromnych możliwości hodowlę swoich ulubieńców. Prawie sześć lat mozołu nie załamało ducha zapaleńców. Nadszedł rok 1945, w którym można było zająć się odbudową zniszczeń, a po pracy wolny czas spędzić przy ulubionych zajęciach. W dniu 25 marca 1945 zebrano się na pie- rwszym powojennym spotkaniu.W roku 1946 przypadł jubileusz 25-lecia istnienia tutejszego Związku Hodowców Kanarków. Dla uczczenia tak doniosłej uroczystości zorganizowano po raz pie- rwszy po wojnie ogólnopolską wystawę kanarków z konkursem śpiewu o mistrzostwo Polski. W roku 1952 załatwiona została ostatecznie sprawa Centrali naszego Związku. Nastąpiło połączenie trzech Centralnych Związków mieszczących się w Poznaniu, Krakowie i Katowicach w jeden zrzeszający hodowców z całej Polski pod nazwą Centralny Związek Hodowców Kanarków. Od tego czasu nazwa naszego Towarzystwa brzmiała: C.Z.H.K.w Katowicach - Rejonowy Oddział "CANARIA" w Ostrowie Wlkp.Począwszy od lat sześćdziesiątych zauważa się spadek zainteresowania hodowlą kanarka harceńskiego.Miejsce kanarków harceńskich stopniowo zajmowały inne bardziej kolorowe ptaki egzotyczne,różne gatunki papug oraz kanarki kolorowe i kształtne o śpiewie wiele uboższym w linię melodyczną ale za to bardziej głośne.Nowe zainteresowania przyjęli również nasi członkowie. Wystawy i konkursy organizowane corocznie stały się barwniejsze, a prezentowane przez hodowców ptaki coraz ciekawsze.Najpierw z kilkoma a w ostatnich latach nawet kilkudziesięcioma gatunkami ptaków. Są jednak jeszcze pasjonaci, którzy próbują podtrzymywać tradycje hodowli kanarka harce- ńskiego. Jest ich jednak bardzo mało a szkoda. Historia ostrowskiego kanarczarstwa składa się z dwóch okresów.Pierwszy to okres od powstania związku do roku 1996, w którym to zrzeszeni w Związku Centralnym najpierw w Warszawie później w Poznaniu a od 1952 roku w Katowicach oraz drugiego okresu od 1997 roku od kiedy to głównie z powodu braku współpracy Zarządu Głównego w Katowicach z naszym oddziałem hodowcy ostrowscy postanowili utworzyć samodzielne "Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych "CANARIA" w Ostrowie Wielkopolskim. Obecnie nasze Stowarzyszenie działa na terenie Południowej Wielkopolski. Zwiększyła się liczba członków naszego klubu do 39. Zebrania klubowe stały się bardziej ciekawe ze względu na to, że organizujemy liczne szkolenia z zakresu leczenia oraz hodowli ptaków egzotycznych - prowadzone przez fachowców z poszczególnych dziedzin.Nadal organizujemy coroczne konkursy ptaków a od roku 2003 pod patro- natem naszego Stowarzyszenia funkcjonuje comiesięczna giełda ptaków.

 

 

Nasze Stowarzyszenie współpracuje z podobnymi Stowarzyszeniami w Tarnowie, Kaliszu, Poznaniu itd. Współpracujemy z klubami hodowców ptaków egzotycznych również za granicą zwłaszcza, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej granice zaczynają się zacierać co ułatwia współpracę poszczególnych hodowców jak i organizacji. Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych „CANARIA” w Ostrowie Wielkopolskim w ostatnich latach bardzo się rozwinęło. Liczba członków utrzymuje się w granicy około 70 hodowców. Mamy własną stronę Internetową - https://www.canaria.pl/. Corocznie organizujemy Mistrzostwa Stowarzyszenia oraz wystawę pokonkursową która cieszy się sporym zainteresowaniem zwiedzających. Stowarzyszenie jest organizatorem comiesięcznej Ogólnopolskiej Giełdy Ptaków Egzotycznych. Niestety „Koronawirus” spowodował zawieszenie większości działań Stowarzyszenia. Myślę jednak, że po zażegnaniu kryzysu światowego związanego z „Koronawirusem” wszystko wróci do wypracowanych przez lata form działalności.

 

 

 

 

Prezesi „Canarii”

Lp. Lata Działalności Imię i Nazwisko
1. 11.12.1921 – 10.01.1926 Walczak Władysław
2. 10.01.1926 – 16.01.1927 Idzikowski Władysław
3. 16.01.1927 – 03.04.1927 Walczak Władysław
4. 03.04.1927 – 20.01.1929 Grocholewski Józef
5. 20.01.1929 – 09.02.1930 Aleksander Kolenda
6. 09.02.1930 – 11.01.1931 Ostój Franciszek
7. 11.01.1931 – 24.01.1932 Cibora Jan
8. 24.01.1932 – 28.12.1937 Ostój Franciszek
9. 28.12.1937 – 11.02.1939 Hoffman Alfons
10.      11.02.1939 – Kajzer Stanisław
  Druga Wojna Światowa  
11. 25.03.1945 – 02.06.1946 Ostój Franciszek
12. 02.06.1946 – 02.02.1947 Wojciechowski Franciszek
13. 02.02.1947 – 08.02.1948 Ptaszyński Sylwester
14. 08.02.1948 – 20.01.1963 Giberra Jan
15. 20.01.1963 – 20.02 1965 Skorzybut Władyslaw
16. 20.02 1965 – 26.01.1969 Gajewski Stanisław
17. 26.01.1969 – 14.02.1971 Wasielewski Stanisław
18. 14.02.1971 – 20.06.1982 Hausman Mieczysław
19. 20.06.1982 – 15.06.1997 Wasielewski Stanisław
20.      15.06.1997 – 11.02.2023 Bak Andrzej
20.      11.02.2023 – Kalina Rafał

 

Kalina Rafał
Prezes SHKiPE
"CANARIA" w Ostrowie Wielkopolskim
Joomla Extensions